2MA INTEGRITETSPOLICY

 

Behandling av personuppgifter

 

Din integritet betyder mycket för oss. Personuppgifter ska vara trygga hos oss. Det innebär att allt som kan knytas direkt till dig som person, exempelvis adress, GPS-positioner, kontaktinformation och övriga personuppgifter som 2MA eventuellt lagrar.

 

Insamling av personuppgifter:

 

2MA behandlar personuppgifter i enlighet med de avtalen vi har ingått med våra kunder men också via ex. kundservice, kundadministration, marknadsföring och fakturering.

 

2MA inhämtar i första hand uppgifterna direkt från dig. Ibland sker inhämtning av data från andra källor, som kan vara både offentliga och privata institutioner.

Via våra produkter hämtas GPS-positioner automatiskt. Dessa positioner ses som personuppgifter.

 

Insamling av information meddelas dig, om inte insamlandet krävs av lagstiftning, eller om vi vet att du redan känner till att vi inhämtar dessa uppgifter.

 

2MA är personuppgiftsansvarig för ovan nämnda uppgifter. I de fall där 2MA samlar in personuppgifter i enlighet med uppdrag från våra kunder, och på så vis uppträder som ett personuppgiftsbiträde på vår kunds vägnar är det våra kunder som har ansvaret för informationen till dig. Vid sådana tillfällen kan vi delge dig dessa uppgifter, men då på uppdrag av våra kunder.

För personuppgifter som samlas in för att uppfylla vårt avtal med våra kunder kommer det som regel vara kunden själv som är personuppgiftsansvarig.

 

Personuppgiftsbiträde

 

När det är 2MAs kund som är Personuppgiftsansvarig har 2MA rollen som Personuppgiftsbiträde. För detta syfte ingås ett Biträdesavtal mellan kunden och 2MA.

 

Förfrågningar om ytterligare insyn i uppgifterna görs till Personuppgiftsansvarig.

Upprättelse

 

Det är av yttersta vikt att vi har korrekta uppgifter om dig och att de är nödvändiga för att uppfylla avtalet vi har ingått med dig.

Du kan kräva att vi ändrar, rättar till eller tar bort uppgifter om dig om något saknas eller är onödigt. Krav om rättelse eller radering görs till 2MAs kundansvarig eller personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

 

 

Vid frågor, kontakta vår kundservice på

helpdesk@2ma.se eller ring +46611557001

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.