Så hjälper vi dig

Centraliserad fordonadministration ger dig kontroll över vardagen.

Start Så hjälper vi dig

Sänkta kostnader, enklare administration & minskad miljöpåverkan

Fordonsadministration ska inte vara en krånglig del av vardagen för kommuner, regioner och företag. Genom att utgå från er verksamhets situation, kan vi tillsammans hitta vägar för en mer hållbar vardag. Både ekonomiskt och miljömässigt.

2MA:s tjänster organiserar, optimerar och effektiviserar er fordonsflotta. Genom en nulägesanalys kan vi förstå vilka tjänster som passar just er, samt hur ni vill att organisationens resande ska optimeras. Kan vi exempelvis införa en bilpool, gruppera fordonen för bättre uppföljning eller ha automatiska påminnelser för besiktning eller service?

Möjligheterna är många och förutsättningarna är olika. Därför får ni kontinuerlig återkoppling kring effekterna av de tjänster ni använder. Uppdateringar hjälper oss att avgöra om miljömålen uppfylls samt lokaliserar förbättringspotential.

Våra tjänster
Avdelare
AvdelareNulägesanalys

Vilka behov finns i organisationen idag?
Hur kan 2MA:s system optimera och effektivisera både vagnpark och vardag?Organisering, optimering & effektivisering

Vi ser till att er verksamhet har rätt systemstöd för att arbeta med fordonsflottan. Vi undersöker vilka områden som kräver mer omhändertagande, och sätter en plan för hur vi kan nå målen.Analys & återkoppling

Tillsammans når vi full kontroll över fordonsparken. Vi utvärderar resultaten av effektiviserat användande, optimerat resande och ett hållbart arbetssätt. Både för er personal och för miljön.

Avdelare

Vad är centraliserad fordonsadministration?

Att hålla koll på en större fordonsflotta kan vara krävande. Därför menar vi att allt som rör era fordon borde överses på samma ställe. Centraliserad fordonsadministration innebär ett helikopterperspektiv, en överblick, över hela er fordonsflotta. Genom översikt kan förbättringsområden hittas, och det blir tydligare vilka delar som kan optimeras.

Centraliserad fordonsadministration genomlyser organisationens fordonspark. Vi ser till att organisationen följer Miljö- och bilpolicyn, att inget fordon har körförbud, samt tar reda på hur er vagnpark kan optimeras för att effektivisera ert arbete.

Genom att sammankoppla allt från fordonsflottans sammanställning och transporter, till organisering och resvanor, hjälper vi er organisation att skapa acceptans för ett nytt sätt att resa. Mer miljövänligt och mer ekonomiskt.

Jag vill veta mer!
Avdelare

Hur många fordon har ni?

Sparade kronor
Total WTW klimat­påverkan
WTW-besparing
Värdena ovan visar den effekt som 2MA kan ha på din fordonsflotta. Beräkningarna baserar sig på genomsnittliga utsläppsdata för de drivmedel som såldes i Sverige under förra och förrförra året, vilka är de senast tillgängliga. Kostnaden beräknas utifrån aktuella drivmedelspriser.