Förarbeteende som möter miljömålen

Fordonsflottor och vagnparker innebär förstås oftast påverkan på miljön. Med 2MA:s tjänst för Förarbeteende kan ni minska verksamhetens klimatavtryck.

Tjänsten presenterar statistik över era medarbetares körningar. Analysen av siffrorna avslöjar vilka områden som kan optimeras, så att ni kan minska er förbrukning och CO2-utsläpp.

På så vis kan ni exempelvis se till att alla förare arbetar mot era satta miljömål, att onödiga fossildrivna bilar ersätts och att ni tar smartare resvägar.

Jag vill veta mer!
Boka demo
Avdelare
Avdelare

 Analysera och optimera körningar med statistik.

 Minska förbrukningar och CO2-utsläpp.

 Ta reda på vilka bilar som kan ersättas med
eldrivna fordon.

Se till att alla medarbetare kör enligt satta miljömål.

Avdelare

Analysera fordon

Tjänsten Förarbeteende ger värdefull information om varje fordon i er organisation. Med tjänsten kan ni se bilars koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning, fortkörningar, extremvärden, tomgångskörningar, motordata och mycket mer.

Med Förarbetende lär ni helt enkelt känna bilarna och dess förare bättre, så att ni kan lokalisera förbättringspotential.

 Kör ni klimatsmart?

Har du koll på era fordons miljöpåverkan? 2MA analyserar er fordonsflotta och ger dig möjlighet att minska ert avtryck.

Vi tar fram statistik för användande och hur många resor som kan göras miljövänligare. Kanske äger ni rent av för många fordon, eller så borde fler bilar gå på el. Oavsett, så ser vi till att er verksamhet blir optimerad och att ditt jobb som fordonsansvarig blir effektiviserat.

Avdelare