Driftcentral för full koll på fordon

2MA Driftcentral är en plattform för spårning av fordon, oavsett typ. Genom Driftcentralen kan ni spåra alla fordon och maskiner som står skrivna på er verksamhet.

Med er verksamhet som hemplats kan ni hålla koll på när förare lämnar platsen, samt när de ska återvända. Om föraren inte är tillbaka på utsatt tid, eller om fordonet lämnar parkeringen utanför arbetstimmar, så skickas larm ut till administratören.

Dessutom hjälper Driftcentralen till att kontrollera temperaturen i lastrum och notifiera föraren om utrymmet överstiger eller understiger lämplig temperatur.

Jag vill veta mer!
Boka demo
Avdelare
Avdelare

Spåra och håll koll på fordon. Larm vid avvikelser.

Optimera förares rutter med
hjälp av punkter och spårning.

Enkel felrapportering och
temperaturkontroll för förare.

Anpassas efter din verksamhet och spårar alla typer.

Avdelare
Avdelare

Spårning för bättre arbetsmiljö

Genom att bestämma en hemplats samt placera ut punkter för rutter, kan Driftcentralen spåra förares körningar och redogöra för tidsåtgång och om alla utsatta punkter blivit nådda. På så vis kan rutterna optimeras. Föraren kan även rapportera fel direkt i tjänsten, som märks ut på karta.

Driftcentralen anpassas helt utefter din verksamhets användningsområden. På vintrarna kan du exempelvis aktivera sandning och plogning, samt följa ärenden i fordonen. Tjänsten spårar även maskiner och objekt som inte används lika ofta som bilar, till exempel släpvagnar och containrar.

Avdelare