Fordons- & miljöanalys för en
grönare verksamhet

2MA Fordons- & miljöanalys hjälper din verksamhet att nå miljömål och följa policys. Genom att analysera er fordonsflotta presenteras nyckeltal kring fordonen och ger en överskådlig bild över vilka insatser som behöver genomföras för att målen 
ska kunna nås.

Genom att kartlägga vilka bränsleslag och fordonstyper som används i organisationen, vilka resvägar era förare tar och mycket mer, kan konkreta åtgärdspunkter föreslås.

Med hjälp av tjänsten kan ni hålla koll på koldioxidutsläpp, anamma ett bättre körbeteende och därmed även 
minska era kostnader.

Jag vill veta mer
Boka demo
Avdelare
Avdelare

Nå uppsatta miljömål och policys. Optimera antal fordon och typ av fordon.

Fordonsanalyser med
Sveriges bästa ISA.

Anamma ett bättre körbeteende, minska kostnader och utsläpp.

Analysera resvägar och bli mer effektiva, klimatsmarta och ekonomiska.

Avdelare

ISA – ett hjälpmedel för vardagen

ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) är ett hjälpmedel som påtalar när förare kör för fort, och som ligger till grund för Fordons- & miljöanalyser.

Med hjälp av ISA kan du spåra hastigheten på din organisations bilar över tid, och vid stora överträdelser larmar systemet. Uppgifterna hjälper din organisation till bättre förarbeteende och ser till att både fordonen och miljön mår bättre.

Vill du veta mer om hur ni kan optimera era fordon
och dess förare?

Resoptimering

Med 2MA:s resoptimering läggs grunden för en komplett Fordon- & miljöanalys. Utifrån en bestämd utgångspunkt, exempelvis er anläggning, analyseras dagliga rundturer. Analyserna visar vilka områden av fordonsflottan som kan ställas om för att göra verksamheten mer miljövänlig.

Resoptimering hjälper er verksamhet till ett mer fossilfritt resande. Exempelvis kan analyserna avslöja att rutter under fem kilometer borde köras med elbil eller elcykel. Via samarbete med vårt systerbolag Infospread kan resoptimering även tala om vilka kollektivtrafiksrutter som skulle kunna passa in i
era dagliga rundturer. 

Avdelare